Ιστορία του Β' Παγκοσμίου πολέμου
Αμερικανικά άρματα M4 Sherman κάπου στην Ευρώπη πριν το τέλος του πολέμου [πηγή:United States Army]

1942

Ιανουάριος

9

Οι Ιάπωνες προχωράν προς τη Βόρνεο χωρίς να συναντούν αντίσταση