Ιστορία του Β' Παγκοσμίου πολέμου
Στρατιώτες της 55ης Στρατιάς στο Wernberg της Γερμανίας, 22 Απριλίου 1945 [πηγή:http://www.warhistoryonline.com]

1939

Σεπτέμβριος

12

Η προέλαση των Γαλλικών στρατευμάτων στη Γερμανία σταματά